Kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2016 - 2017
Sáng ngày 20/9/2016 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu tổ chức thi tuyển viên chức năm học 2016 - 2017. Qua đó trường tuyển được 4 nhân sự mới.
  Đề tài nghiên cứu khoa học: Đề xuất quy trình chiết tách tinh dầu từ sả và cách sử dụng tinh dầu cho người dân Mỹ Hòa Hưng, An Giang
  40 cụm từ tăng điểm tuyệt đối trong writing
  BẤT ĐẲNG THỨC BUNYAKOVSKY
  Tổng hợp trắc nghiệm di truyền học quần thể và di truyền học người trong các đề thi đại học, cao đẳng, tốt nghiệp THPT