CHÚ THÍCH BAN CHẤP HÀNH HỘI

CỰU HỌC SINH TRƯỜNG TH THOẠI NGỌC HẦU

___________

 

 

NGUYỂN THANH ĐỒNG

Chủ tịch

(Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường CĐ nghề)

 

 

KHA CHÁNH MINH

Ủy viên

(Chủ DN Khách sạn Kim Phát, TP LX)

 

ThS. NGUYỄN KIM NƯƠNG

Phó Chủ tịch – Thư ký

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

 

 

TRẦN QUANG

Ủy viên

(Chủ cửa hàng VLXD Trần Quang, TP LX)

 

ThS. PHẠM PHÁT TÂN

Phó Chủ tịch

(Sở Giáo dục – Đào tạo)

 

 

BS VÕ MINH CHÁNH

Ủy viên

(TK. Hồi sức – Bệnh viện Tim Mạch AG)

 

ĐỖ VI TÂN

Phó Chủ tịch

(CT. HĐQT Quỹ Tín dụng Mỹ Thạnh, TP LX)

 

 

TRƯƠNG THỊ VIỆT BÍCH

Ủy viên

(PCT. Hội Khuyến học TP. LX)

 

TS. BS NGUYỄN VĂN SÁCH

Phó Chủ tịch

(GĐ. Bệnh viện đa khoa trung tâm AG)

 

 

TRẦN THỊ BẠCH TUYẾT

Ủy viên

(GĐ DNTN Sẩm Dũng, Thốt Nốt, TP. Cần Thơ)

 

LÊ THỊ HIỀN

Ủy viên thường vụ

(Nguyên CN Ủy ban BVCSTE)

 

 

NGUYỄN TẤN DANH

Ủy viên

(GĐ. Công ty Đá Cô Tô)

 

TRẦN VĂN MÂN

Ủy viên thường vụ

(PGĐ. Quỹ chăm sóc SK nông dân)

 

 

VÕ HỒNG ĐÀO

Ủy viên

(Giáo viên Trường THPT chuyên TNH)

 

PHẠM VĂN BẢY

Ủy viên

(GĐ. Công ty XNK nông sản Afiex)

 

 

NGUYỄN MINH PHỤNG

Ủy viên

(Chủ DNTN Thành Phương, TP. LX)

 

PHAN PHẠM CẢNH TOÀN

Ủy viên

(GĐ. Cty Tin học & TBMVP Cảnh Toàn)

 

 

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

Ủy viên

(GĐ Quỹ tín dụng Mỹ Hòa, TP. LX)

 

BÙI THỊ PHƯƠNG PHI

Ủy viên

(GĐ. Cty TMDV Huỳnh Khanh)

 

 

 

X

 

____________________

 

 

 

BAN KIỂM TRA

 

 

TRẦN VĂN MÂN

Trưởng ban

(GĐ. Quỹ chăm sóc SK nông dân)

 

 

HUỲNH THỊ HỒNG HOA

Ủy viên

(Cựu GV Trường THPT chuyên TNH)

 

PHẠM HỮU TÂM

Ủy viên

(Phó HT Trường THPT chuyên TNH)

 

 

 

X