HỘI CỰU HỌC SINH

THOẠI NGỌC HẦU

_________

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

Long Xuyên, ngày 04 tháng 7 năm 2009

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THOẠI NGỌC HẦU

 

 

I. MỤC ĐÍCH:

Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu (sau đây gọi tắt là Hội) có mục đích:

- Tạo điều kiện để cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu gặp gỡ, giao lưu, ôn nhớ kỷ niệm, truyền thống tốt đẹp (truyền thống hiếu học, truyền thống yêu nước, truyền thống tôn sư trọng đạo) qua các thế hệ học sinh của trường.

- Huy động nguồn lực trí tuệ và tài chính để góp phần chăm lo phát triển Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, phát huy truyền thống dạy - học của giáo viên và học sinh của trường;

- Giúp học sinh Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu trong việc định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm;

- Cung cấp cho các cựu học sinh (kể cả những cựu HS đang học tập và sinh sống ở nước ngoài) những thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tình hình giáo dục – đào tạo của tỉnh nhà; từ đó, giúp các cựu học sinh có cơ hội đóng góp, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp;

- Xây dựng một môi trường trong đó cựu giáo viên, cựu học sinh giao lưu, thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo”.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Xây dựng lại Niệm Sư Từ:

Niệm Sư Từ được xây dựng trước khi ngôi trường Collège de Long Xuyên ra đời (trước năm 1948) để tưởng niệm những thầy, cô giáo giảng dạy tại Long Xuyên. Kinh phí xây dựng do giáo chức tỉnh Long Xuyên đóng góp. Sau năm 1975, Niệm Sư Từ bị tháo dỡ. Năm 2004, một số cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu làm đơn gởi đến UBND tỉnh xin được xây dựng lại và đã được sự chấp thuận.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban vận động thành lập Hội Cựu học sinh Trường Thoại Ngọc Hầu hoàn tất hồ sơ xin cấp phép xây dựng.

Kinh phí xây dựng Niệm Sư Từ được huy động từ nguồn đóng góp của các doanh nghiệp, các cựu giáo viên, cựu học sinh, PHHS, giáo viên của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu. Công trình sẽ được hoàn thành trong năm 2009.

2. Xây dựng bộ phim tài liệu “Trung học Thoại Ngọc Hầu”:

Nhằm giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, khơi gợi niềm tự hào cho các thế hệ học sinh Thoại Ngọc Hầu, Hội xây dựng bộ phim tài liệu “Trung học Thoại Ngọc Hầu” gồm 2 tập, mỗi tập 40 phút: Tập I về danh thần Thoại Ngọc Hầu, Tập II về Trường trung học Thoại Ngọc Hầu. Biên kịch và đạo diễn là anh Lê Văn Duy, cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu, hiện sinh sống tại TP HCM. Kinh phí do Hội vận động, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Dự kiến bộ phim sẽ hoàn thành vào tháng 10/2009.

3. Phối hợp với Ban giám hiệu, Ban đại diện Cha mẹ HS giúp HS có điều kiện phát triển năng khiếu:

Tổ chức huy động từ nguồn đóng góp của các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu nhằm mục đích giúp đỡ các học sinh xuất sắc, học sinh nghèo hiếu học của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu có điều kiện tiếp tục việc học, phát triển năng khiếu, đóng góp tốt cho xã hội.

Vận động sự đóng góp của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp… lập các học bổng mang tên các anh hùng, liệt sĩ là cựu HS Thoại Ngọc Hầu hoặc mang tên doanh nghiệp... Trước mắt, Hội phối hợp cùng gia đình liệt sĩ Dương Lệ Chi thành lập học bổng “Dương Lệ Chi” (Chị Dương Lệ Chi là cựu HS trường Thoại Ngọc Hầu, tham gia kháng chiến, là cô giáo dạy tại Trường Nguyễn Văn Trỗi – Trung ương Cục Miền Nam, đã anh dũng hy sinh năm 1970).

4. Tổ chức họp mặt truyền thống hằng năm:

Hằng năm, tổ chức ngày họp mặt truyền thống cựu giáo viên, cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu nhằm giao lưu, trao đổi thông tin và mừng thọ thầy, cô giáo.

5. Phát hành Nội san:

Ra Nội san phát hành trong cựu giáo viên, cựu học sinh và giáo viên, học sinh của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu. Năm 2009, ra một số; những năm về sau, tùy điều kiện, có thể tăng lên nhiều số/mỗi năm. (Nội san năm 2009 có nội dung về Đại hội lần thứ 1, không in Kỷ yếu Đại hội).

6. Phát triển hội viên mới:

Hội xem nhiệm vụ phát triển hội viên mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng một tổ chức ngày càng vững mạnh. Nơi nào đủ điều kiện thì thành lập Chi hội. Chi hội có thể gồm các hội viên cùng địa bàn hoặc cùng ngành nghề.

7. Ngoài ra, Hội còn có nhiệm vụ đóng góp tích cực vào các hoạt động dạy và học của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu như hoạt động hướng nghiệp, các hoạt động ngoại khóa… Trong tương lai, nếu có đủ điều kiện, Hội sẽ xin phép thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm để giúp các cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu và cả những người lao động trong tỉnh tìm được việc làm phù hợp. Hội sẽ cố gắng xây dựng Website để thuận tiện trong việc thông tin liên lạc.

III. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giải pháp về con người:

- Các hoạt động của Hội sẽ được Ban chấp hành Hội giao nhiệm vụ cụ thể cho một số thành viên của Ban chấp hành phụ trách.

- Ban chấp hành Hội liên lạc chặt chẽ với các hội viên và các cựu học sinh chưa vào Hội (thông qua các Ban liên lạc) để tổ chức thực hiện các hoạt động một cách có hiệu quả. Nhanh chóng phát triển số lượng hội viên là những người thành đạt ở mọi lĩnh vực để làm nòng cốt cho các hoạt động. Có thể thành lập Ban liên lạc cựu HS Thoại Ngọc Hầu ở những nơi chưa thành lập được Chi hội.

- Lập danh sách cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu có mục “nghề nghiệp” và “địa chỉ” để thuận tiện trong việc liên lạc.

- Những vấn đề có tính phức tạp, cần tham khảo ý kiến của Ban cố vấn (cựu giáo viên Trường Thoại Ngọc Hầu) để có cách xử lý phù hợp.

2. Giải pháp về tài chính:

- Hội phí dùng chi thường xuyên theo quy định của Điều lệ Hội.

- Đối với Quỹ học bổng, Hội vận động nguồn đóng góp chủ yếu từ các doanh nghiệp, các cựu học sinh có khả năng tài chính. Nguồn đóng góp cần ổn định hằng năm.

- Đối với các hoạt động khác, tùy tính chất công việc mà tổ chức vận động sự đóng góp tự nguyện trong nội bộ cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu và các đối tượng khác nếu có điều kiện.

Trên đây là một số phương hướng hoạt động chủ yếu của Hội. Hằng năm, hằng quý, Ban chấp hành Hội thống nhất kế hoạch hoạt động cụ thể, phổ biến đến các hội viên./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Sở Nội vụ;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ban chấp hành Hội và các hội viên.

- Lưu: TK

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Đồng